Andre kompetencer

Lejeret

Lone Damgaard Horup har i kraft af sin særlige kompetence indenfor fast ejendom erfaring med gennemgang og udarbejdelse af lejekontrakter indenfor såvel boliger som erhvervsvirksomheder. Ligeledes rådgiver vi om lejeretlige problemstillinger og møder i forbindelse med tvister i huslejenævnet og boligretten.

Strafferet

Advokat Lone Damgaard Horup har erfaring som forsvarer i straffesager der både vedrører overtrædelse af straffeloven og særlovgivningen. Endvidere bistår vi forurettede med opgørelse af erstatningskrav.

Insolvensret

Inkasso, - vi inddriver hurtigt og effektivt fordringer og deltager i alle møder i fogedretten og civilretten ved fordringens inddrivelse.

Selskabsret

Vi opretter hurtigt anparts – og aktieselskaber og rådgiver i forbindelse hermed.

Advokatfirmaet Lone Horup - Birkevej 24 - Dk-8240, Risskov - Aarhus - Mail: lone@advokathorup.dk Tlf: +45 86 17 54 99 - Mobil: +45 86 17 61 68

Krebs & amp; Co. website