Erstatningsadvokat

Advokat Lone Damgaard Horup har stor erfaring inden for rådgivning og retsførelse til og for private i forbindelse med erstatning.

Vi rådgiver når du er kommet til skade i trafikken, på sygehuset, på arbejdspladsen eller andet sted. Vores rådgivning sker ofte i samarbejde med læger, arbejdsplads og myndigheder for at sikre optimal erstatning.

Vi tilbyder et gratis formøde hvor vi klarlægger sagens omstændigheder og vurderer hvorvidt det er muligt at gøre et erstatningskrav gældende.

Da vi samtidig har speciale i familieret kan der tilbydes en helhedsorienteret rådgivning til klienter og mulighederne for at komme hele vejen rundt om muligheden for at få erstatning, forsikringsydelser og sociale ydelser.

Det skal understreges at advokatfirmaet Lone Horup alene repræsenterer skadelidte/ forsikringstager, således at der ikke er tvivl om hvis interesser advokatfirmaet Lone Horup varetager.

Advokat Lone Damgaard Horup har i en årrække bistået bl.a. whiplashramte og har derfor stor erfaring med disse sager og erstatningssagernes førelse ved Byret og Landsret.

Sager for skadelidte i forbindelse med trafikuheld eller arbejdsskader er sædvanligvis komplicerede for den skadesramte. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning i god tid. I sagerne vil det ofte være et forsikringsselskab der dækker advokatomkostningerne eller en stor del af dem.

Advokat Lone Damgaard Horup er medlem af Faggruppen for erstatning og forsikringsret der har til formål at høje medlemmernes faglige niveau indenfor erstatning og forsikringsret.

Advokatfirmaet Lone Horup - Birkevej 24 - Dk-8240, Risskov - Aarhus - Mail: lone@advokathorup.dk Tlf: +45 86 17 54 99 - Mobil: +45 86 17 61 68

Krebs & amp; Co. website