Kompetencer

Advokatfirmaet tilbyder juridiske løsninger i sager for privatpersoner og virksomheder.

Advokatfirmaet varetager tilrettelæggelse og førelse af alle former for retssager og voldgiftssager indenfor de nedennævnte særlige og almindelige kompetencer.

Vi rådgiver altid private klienter om muligheden for at opnå offentlig retshjælp, fri proces eller retshjælpsdækning via forsikring for at minimere udgifterne til juridisk bistand. Beløbsgrænser for fri proces kan ses på nedennævnte links www.statsforvaltningen.dk.

Særlige kompetencer

Læs mere om særlige kompetencer vi udbyder herunder:

Andre Kompetencer

- lejeret
- strafferet
- insolvensret
- selskabsret

Klik her for at læse mere

Advokatfirmaet Lone Horup - Birkevej 24 - Dk-8240, Risskov - Aarhus - Mail: lone@advokathorup.dk Tlf: +45 86 17 54 99 - Mobil: +45 86 17 61 68

Krebs & amp; Co. website