Logo

Forældreansvar

Der fremgår af forældreansvarsloven, at børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.

Såfremt du og dit barns anden forælder ikke er sammenlevende, eller såfremt at I bliver skilt eller flytter fra hinanden, er udgangspunktet, at I har fælles forældremyndighed over jeres barn. Dette udgangspunkt er specifikt fraveget, hvor den ene forælder er idømt ubetinget fængselsstraf, eller anden retsfølge for visse former for personfarlig kriminalitet. I andre sager vil det bero på en konkret vurdering, hvad der er bedst for barnet i den enkelte sag. 

Er du og dit barns anden forælder uenige om forældremyndigheden over jeres fælles barn/børn, indbringes sagen i første omgang i Familieretshuset.

Hos Advokatfirmaet Lone Horup kan vi bistå eller repræsentere dig i forbindelse med din sag om forældremyndighed, herunder ved deltagelse i møderne i Familieretshuset, føre sagen ved domstolene samt varetagelse af den øvrige korrespondance. Vi hjælper dig med at få frembragt dine synspunkter i sagen på en hensigtsmæssig måde. 

Du kan ansøge om ændring af forældremyndighed på nedenstående link. Du er velkommen til at kontakte os såfremt du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen.

Ansøg om ændring af forældremyndighed – Hvis du er forælder til barnet (borger.dk)

Hvis du eller dit barns anden forælder ikke er sammenlevende, flytter fra hinanden eller bliver skilt, gælder det ifølge CPR-loven, at barnet skal have registreret bopæl, der hvor barnet opholder sig mest. Dermed bliver den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, bopælsforælder. Barnet kan dog kun have folkeregisteradresse hos en forælder, selvom barnet opholder sig lige meget hos dig og dit barns anden forælder. 

Er du og dit barns anden forælder ikke enige om, hvor jeres fælles barn/børn skal have bopæl, indbringes sagen i første omgang i Familieretshuset.

Afgørelsen om barnets bopæl træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Der lægges vægt på barnets tilknytning til forældrene, forældrenes personlige egenskaber, samt på om barnet skal skifte institution, skole mv. som følge af flytningen.

Hos Advokatfirmaet Lone Horup kan vi bistå eller repræsentere dig i forbindelse med bopælssagen, herunder ved deltagelse i møderne i Familieretshuset, føre sagen ved domstolene samt varetage den øvrige korrespondance. Vi hjælper vi dig med at få frembragt dine  synspunkter i sagen på en hensigtsmæssig måde.

Du kan ansøge om ændring af bopæl på borger.dk. Du er velkommen til at kontakte os såfremt du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen.

Det fremgår af forældreansvarsloven, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, og forældrene har som udgangspunkt et fælles ansvar for, at barnet har samvær.

Hvis du og dit barns anden forælder ikke kan blive enige om samværet, kan I anmode om, at der træffes afgørelse om samværet. Anmodning om fastsættelse af eller ændring af samværet skal indgives til Familieretshuset.

Hos Advokatfirmaet Lone Horup kan vi bistå eller repræsentere dig i din samværssag, herunder ved deltagelse i møderne i Familieretshuset, føre sagen ved domstolene, samt varetage korrespondancen med myndigheder og sagens parter. Vi hjælper vi dig med, at få frembragt dine synspunkter i sagen på en hensigtsmæssig måde.

Ansøg om ændring af samvær – Hvis du er forælder (borger.dk)