Logo

Ægtepagt og særeje

I det øjeblik du indgår ægteskab, bliver din formue til delingsformue. Det betyder, at du og din ægtefælles formue deles lige ved ægteskabets opløsning, medmindre I har aftalt noget andet. Som udgangspunkt indgår visse pensionsopsparinger, samt personlige erstatninger ikke i delingsformuen, såfremt disse er holdt adskilt fra den øvrige formue. Disse skal som udgangspunkt ikke deles med den anden ægtefælle ved skilsmisse og separation.

I kan som ægtefæller aftale, at værdien af alders-, kapital- eller ratepension skal indgå i formuedelingen ved separation eller skilsmisse. Som noget nyt kan det aftales, at personlig erstatning, godtgørelse eller forsikringsudbetaling helt eller delvist skal indgå i jeres formuedelingen. Ægtefæller kan også aftale, i hvilket omfang gæld skal fradrages i delingsformuen ved separation, skilsmisse eller død. I kan som ægtefæller tillige indgå aftale om, at jeres formue ikke skal deles ved separation, skilsmisse eller død ved at oprette en ægtepagt om særeje. De tre særejeformer er skilsmissesæreje, fuldstændig særeje og kombinationssæreje. 

I kan som ægtefæller aftale skilsmissesæreje, dvs. at såfremt I bliver separeret eller skilt beholder I hver jeres formue, men ved den ene ægtefælles død bliver skilsmissesærejet til delingsformue, og den efterlevende ægtefælle skal således dele sin formue med dødsboet. Den efterlevende ægtefælle kan selvom der er oprettet ægtepagt med skilsmissesæreje hensidde i uskiftet bo.

Såfremt at du og din ægtefælle opretter ægtepagt med fuldstændig særeje, skal I hverken dele Jeres formue ved skilsmisse eller død. I kan således hver især frit disponere over Jeres aktiver. Dog kan den efterlevende ægtefælle ikke hensidde i uskiftet bo med førstafdødes særeje, og heller ikke få boslod heraf.

Et kombinationssæreje betyder, at en aftale om skilsmissesæreje bliver kombineret med et fuldstændig særeje. I det tilfælde at en bestemt af ægtefællerne dør først, eller at det kun skal gælde for førstafdøde.