Logo
Environment

Advokatfirmaet Lone Horup

Har til huse i Risskov ved Aarhus og blev etableret i 1993 af Advokat Lone Damgaard Horup.

  • Vi yder personlig og professionel rådgivning.
  • Vi arbejder i tæt kontakt med vores klienter.
  • Vi tilbyder juridiske løsninger til private og erhvervsvirksomheder
Lone Horup

Kontakt os på telefon +45 86 17 54 99 eller skriv til os på lone@advokathorup.dk

Vores sagsområder

arv & testamente

Vi yder dig personlig og professionel juridisk rådgivning i dine arveforhold og udarbejder dit testamente efter dit ønske og sikre dig ligeledes dit testamentes gyldighed.

ægtepagt & særeje

Ønsker I som ægtefæller en anden formueordning end den der følger af loven, kan vi rådgive jer herom samt hjælpe jer med at udarbejde en ægtepagt.

skilsmisse & bodeling

Hvis du skal separeres eller skilles kan du hos os få hjælp af en erfaren skilsmisseadvokat til at varetage dine interesser i forbindelse med bodelingen.

dødsbobehandling

Vi har mange års erfaring med dødsbobehandling og kan hjælpe dig med at varetage hele den juridiske proces med opgørelse af afdødes formue/arvefordelingen

Forældreansvar

Vi fører sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Vi kan hjælpe dig i din sag så dine synspunkter bliver fremført på en hensigtsmæssig måde 

Erstatningssager

Vi  mange års erfaring med sager om erstatning og forsikring og kan bl.a. bistå dig hvis du har været udsat for en trafikulykke, arbejdsskade eller patientskade.

Fast ejendom/ Bolighandler

Vi har mange års erfaring som boligadvokat og kan derfor hjælpe dig trygt og effektivt gennem hele handelsprocessen.

Lejeret

Skal du udleje eller leje et lejemål udarbejder vi kontrakter og bistår i forbindelse med lejeretlige tvister.

Inkasso & fogedsager

Har du eller din virksomhed svært ved at inddrive udestående hjælper vi dig hurtigt og effektivt med at få pengene hjem.

Retssager & tvister

Vi har mere end 20 års erfaring med at føre retssager inden for vores sagsområder og kan føre dine sager videre i ankeinstansen.

Virksomhedsoverdragelse/ Lægepraksishandler

Vi har mangeårig erfaring med køb og salg af praksis og klinikker i Danmark og er det sikre valg når der skal handles praksis.

Selskabsret

Vi bistår med rådgivning omkring valg af selskabsform og varetager alle led i forbindelse med stiftelse af selskaber og interessentskaber.

Adresse

Kontakt

Oplysninger