Logo

Skilsmisse og bodeling 

Opløsningen af et ægteskab kan ske ved enten separation eller skilsmisse. Alle har krav på en separation og for langt de flestes vedkommende foregår det i enighed og ved at parterne sammen udfylder og indsender anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Anmodningen kan indhentes på familieretshusets hjemmeside på følgende link Familieretshuset.

Inden man bliver skilt, skal der tages stilling til, om en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden. Kan I ikke blive enige herom, træffes afgørelsen af domstolene. Vi rådgiver som din skilsmisseadvokat om reglerne for ægtefællebidrag, herunder søger vi at opnå enighed med din ægtefælle om et eventuelt rimeligt bidrag. Kan der ikke opnås enighed om bidraget, repræsenterer vi dig i Retten.

I forbindelse med separationen eller skilsmissen skal der blandt andet tages stilling til, hvem der skal blive boende i familiens nuværende bolig. Vi rådgiver om retten til at overtage en lejet lejlighed, ligesom vi foretager overdragelse af familiens ejendom og står for kommunikation til bank og realkreditinstitut. Skal familiens bolig sælges repræsenterer vi dig ved salget.

Som din skilsmisseadvokat rådgiver vi om bodelingsprocessen, herunder udarbejder vi bodelingsaftaler, således at du sikres en bodeling i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Hvis ikke man kan blive enige om selve bodelingen, kan Skifteretten være behjælpelig med et offentlig skifte af fællesboet, – hvilket dog kan være en dyr løsning og det kan derfor anbefales, at man er repræsenteret ved en advokat i forbindelse med bodelingen.

Ved Skifterettens behandling af sagen er der mulighed for at søge om fri proces.