Logo

Retssager og tvister

Er du blevet stævnet eller ønsker du selv at anlægge en retssag, så er vi de rette til at hjælpe dig. Advokat Lone Horup har mere end 25 års erfaring med at føre retssager ved de danske domstole og med møderet for Landsret kan vi føre din sag videre.

Med os ved din side er du sikret en engageret og velforberedt advokat. Vi sørger for at alt, hvad der indgår i sagen og sendes til retten og modparten, er gennemarbejdet og dermed kan du være sikker på, at din sag hos os er grundigt forberedt. Vi har desuden stor erfaring med at indhente sagkyndige erklæringer fra eksempelvis Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt fra andre sagkyndige til brug for din sag.

Vi har særlig kompetence inden for retssager om mangler ved fast ejendom, lejeretlige problemstillinger, erstatningsret, børn, ægteskab, skilsmisse og bodeling, arv og dødsbobehandling  

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få dine advokatudgifter, retsafgift og andre udgifter dækket, til at vi fører din retssag. Dette kan enten ske gennem dit eget forsikringsselskab, Civilstyrelsen eller retten. Vi sørger for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil. Kan det ikke lade sig gøre, skal du selv betale omkostningerne.

Kontakt os i dag og vi hjælper dig straks med at få sagen i den ønskede retning