Logo

Selskabsret

Er din virksomhed veletableret eller er du nystartet. Uanset hvad kan det være en god ide at få professionel rådgivning om de selskabsretlige forhold.

Vi rådgiver om de forskellige virksomheds- og selskabsstrukturer og om virksomhedens daglige juridiske problemstillinger. Vi rådgiver om og udarbejder alle nødvendige dokumenter ved stiftelse af aktie- og anpartsselskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber og interessentskaber og sørger for registrering i Erhvervsstyrelsen mv.

Tilsvarende forestår vi efterfølgende selskabsmæssige ændringer.

Vi bistår også i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, se under emnet virksomhedsoverdragelser.

Stiftes et selskab af flere personer eller udvides ejerkredsen i et bestående selskab eller i en personlig ejet virksomhed, der dermed omdannes til et interessentskab, er det vigtigt at få indgået interne aftaler mellem parterne til fastlæggelse eksempelvis af:

  • Hvordan er rollefordelingen i selskabets ledelse?
  • Hvordan er man stillet, hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere, en af parterne bliver uarbejdsdygtig eller dør?
  • Hvordan fastsættes værdien af virksomheden, hvis en af partnerne skal købes ud?

Sådanne forhold reguleres i ejeraftaler, interessentskabskontrakter, ansættelseskontrakter m.v.

Minimumskapitalkravene til selskaber:

Aktieselskab                       kr. 400.000

Anpartsselskab                  kr.   40.000

Vil du sikre dig en høj faglig kvalitet til netop din virksomhed, så kontakt advokatkontoret i dag for et uforpligtende møde.