Logo

Arv og testamente

Hvis I som ægtefæller ikke har oprettet testamente, arver I hinanden efter arvelovens regler. Før arven fordeles, skal formuen imellem afdøde og efterlevende ægtefælle fordeles, såfremt at de i ægteskabet havde formuefællesskab. Ægtefællerne vil herefter få et boslod på halvdelen af begge ægtefællers samlede formue. Herefter arver ægtefællen halvdelen af arveladers ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn, mv.). Efterlader arveladerens sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.

Ugifte samlevende har ikke automatisk arveret efter hinanden, dog kan ugifte samlevende vælge at oprette et almindeligt testamente eller et samlevertestamente til fordel for hinanden. Har I som ugifte samlevende ingen børn, har det ingen betydning om I vælger et almindeligt eller et samlevertestamente. Såfremt at den ugifte samlevende, der dør først, har børn, kan den længstlevende ugifte samlevende opnå en bedre retsstilling med et udvidet samlevertestamente. 

Enlig med børn:

Hvis du er enlig og efterlader dig børn, arver dine børn hver især lige meget efter dig.

Enlige uden børn:

Hvis du er enlig uden børn, er det din familie, der arver efter dig efter slægters arveret.

Du ønsker at efterlade dig mest muligt til din ægtefælle

Har du børn og vil du efterlade mest muligt til din ægtefælle, kan din ægtefælle, såfremt at du opretter testamente, få op til 93,75 procent af dine ejendele. Herefter skal de sidste 6,25 procent deles imellem dine børn.

Du ønsker at efterlade dig mest muligt til din samlever: 

For at du og din samlever kan oprette udvidet samlevertestamente, skal følgende krav være opfyldt:

  • Du og din samlever skal oprette testamentet sammen.
  • I skal bo sammen på tidspunktet for førstafdøde samlevers død.

Derudover skal et af følgende krav være opfyldt.

  • I skal vente, have, eller have haft et barn sammen, eller
  • I skal have levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
Din samlever stilles som hvis I var ægtefæller, og børnene skal derfor dele tvangsarven med din samlever, dog bliver samleveren ikke tvangsarving. Som samlevende kan I ikke hensidde i uskiftet bo efter hinanden, heller ikke selvom I opretter udvidet samlevertestamente. I skal også stadig betale boafgift på 15 procent.

I visse situationer kan det være en fordel for dine arvinger, at du indsætter en godkendt velgørende organisation i dit testamente til at arve 30 procent af din formue, også kaldet “30-procentsreglen”, mod at den velgørende organisation betaler bo- og tillægsboafgiften. Denne mulighed er en fordel, såfremt at dine arvinger er tillægsboafgiftspligtige (arvinger der ikke er din nærmeste familie) eller i de tilfælde hvor du har en formue der overstiger ca. 2.350.000 kr.