Forældremyndighed

Fast ejendom/bolighandler

Advokat Lone Damgaard Horup i Aarhus har i en lang årrække arbejdet som boligadvokat i forbindelse med køb og salg af privatboliger, samt køb og salg af erhvervsejendomme.

Udover udarbejdelse eller gennemgang af købsaftalen rådgiver vi blandt andet om indholdet af tilstandsrapporter/elrapporter, geotekniske rapporter, planmæssige forhold, forurening, miljø, støjkrav mv.

Vi forestår udarbejdelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse/gennemgang af refusionsopgørelse og rådgiver som en naturlig del af sagsbehandlingen i forbindelse med:

  • Finansiering og kurssikring.
  • Tegning af ejerskifte og ejendomsforsikringer.
  • Skattemæssige konsekvenser, herunder i forbindelse med forældrekøb.
  • Privatretlige forhold, herunder om der er behov for udarbejdelse af samejeoverenskomst, ægtepagt eller testamente.

Som din boligadvokat arbejder vi uafhængigt af banker, kreditforeninger, ejendomsmæglere mv.

Når du handler, så husk at handlen altid skal gøres betinget af, at den kan godkendes af advokat. Derved har vi mulighed for at fremsætte krav om ændringer i købsaftalen, for køber eller sælger er bundet af aftalen.

Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Evt. indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler i hænde senest den…..”

Fristen for advokatforbehold er typisk 3-6 hverdage.

Boligadvokaten gennemgår herefter – inden for den aftalte frist, – alle papirerne og vurderer, om der er forhold eller vilkår, der skal undersøges nærmere eller forhandles.

Hvis både køber og sælger har skrevet under på købsaftalen og der ikke er indføjet et advokatforbehold, kan du komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. Du skal i så fald betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen, og du skal inden for 6 hverdage fremsende en skriftlig meddelelse om fortrydelsen og betale godtførelsen, – så derfor er det vigtigt at få indsat et advokatforbehold.